Seminkurs v45

Aktiveteten börjar: 2019-11-05

Vi kommer genomföra en seminkurs för djurägare/djurskötare. Kursledare Leg. Vet. Ylva Righard. Plats: Göstad Gård utanför Linghem. Anmälan kan göras till Karolina; karolina@ggisweden.se, 070 527 51 81 eller Julia; julia@ggisweden.se, 070-598 69 79

Preliminär Kursplanering

Dag 1: 

Samling Göstad, kaffe och macka. Dagen fortsätter med aktuellt om fruktsamhet, läran om könsorganens anatomi samt fysiologi och embryonalutveckling. 12.30 lunch. 13.30 fortsättning fysiologi och embryonalutveckling, hantering av utrustning för seminering, organgenomgång och övningar. Dagen avslutas med praktisk övning på kor så länge man vill.

Dag 2: 

8.00 inleds dagen med organgenomgång och övningar, teoretisk genomgång i brunstkontroll, teknik och hjälpmedel, faktorer som påverkar brunsten, teori om komplikationer i samband med seminering. 12.30 lunch. 13.30 teoretisk genomgång om fruktsamhetsstörningar, bokföring och journaler och praktisk övning på kor. 

Dag 3: 

8.00 övningar på kor. Avel, distribution av sperma, hantering av flytande kväve, vad händer på tjurstationen. 12.30 Lunch. 13.30 Teori om regelverk och uppföljning, tjurinformation. 

Dag 4:

8.00 Teoretiskt kunskapsprov,12.30 lunch. 13.30. Praktiskt prov, fika, avslutning

 

Efter avslutad kurs är du godkänd att själv utföra semin på egna djur eller på de djur hos djurägaren man är anställd.

All teoretisk och praktisk verksamhet samt övningarna på slaktorganen kommer att bedrivas på Göstad gård.

Allt material ingår och vi bjuder på frukost, lunch och fika varje dag. Du behöver ha med dig rena oömma kläder att ha i ladugården och vid övning på livmödrar. Vid övning på korna underlättar det att ha kortärmat eller en tunn, tajt långärmad tröja. Ta med rena stövlar.

Förmånliga priser på sperma och hela vårt övriga sortiment till alla deltagare. 

Fler aktiviteter