Tjurar

Elsarby

Jacob har en konventionell gård med 120 mjölkande kor i Uppland. Korna går i en lösdrift och mjölkas i mjölkgrop. Foderstaten består av en hög andel grovfoder och en relativt låg andel kraftfoder. Jacob har ett enkelt och tydligt avelsmål – korna ska vara snabbmjölkande och hållbara. Han började använda våra tjurar för ca två år sedan och snart ska de första kvigorna kalva in.

Han tycker att kvigorna har blivit otroligt fina djur och har hittills hållit en mycket hög standard. De har mycket bra exteriör med bra ben över förväntan, bra rörelser och ett bra ansatt juver så mycket det går att se än så länge. De är trevliga och lätthanterliga med utmärkt lynne. Det Jacob också har lagt märke till är att fruktsamheten har varit riktigt bra. De flesta har blivit dräktiga på första semineringen.

Jacob har även använt sig av vår avlesrådgivning och den är han mycket nöjd med. Han tycker att han har fått ett bra gensvar och att han reda n har sett en stor skillnad på djuren i rätt riktning. Det han har varit speciellt nöjd med är att Kristian har varit så lyhörd och ärlig i sin rådgivning.

Ingelstorp

Anders Levahn bor på gården Ingelstorp utanför Hova i Västergötland. Han har 240 mjölkande kor som mjölkas i karusell. Han började använda sperma ifrån oss redan 2006 och har fortsatt med det. Hans avelsmål är att få hållbara kor men bra ben och juver samt att de mjölkar mycket. Det tycker han att våra tjurar lever upp till. När han väljer tjurar till korna tittar han mycket på trippel aAa-koden på tjuren och väljer utefter den vilken tjur som passar. I dagsläget är vi de enda i Sverige som använder oss av trippel aAa-kodsystemet.

Anders har under årens lopp utökat sitt koantal och har då köpt in en del djur. Det han kan se är att hans egna djur har varit bättre och stått ut ur mängden jämfört med de inköpta djuren. Både kor och kvigor från hans egen uppfödning har varit fina och har fungerat bra i besättningen.

Leif Börjesson har hållit i avelsrådgivningen och har hjälpt till att välja ut vilka tjurar som passar bäst till korna och på just den här gården. Det tycker Anders har fungerat mycket bra och han är nöjd med den hjälp han har fått.