Intra Aqua Acid

25 kr

Download leaflet

Intra Aqua-Acid Mineral

organiska syror och mineraler utvecklade för att ges via vattensystemet till fågel och gris. Att addera Intra Aqua Acid Mineral i vattnet till djuren ger ett snabbt upptag av näringsämnen. Djur med ett nedsatt immunsysytem eller i dålig kondition slutar inte att dricka trots att foderkonsumtionen går ner.

 

Specifikationer

Hög kvalitet
Vid sammansättningen av Intra Aqua Acid Mineral, tas stor hänsyn till kvaliteten på syrorna, liksom på vilket sätt de kan tillföra djuren välbefinnande och bättre hälsa. Olikt många andra syra produkter på marknanden, innehåller Intra Aqua Acid Mineral relativt stor andel mjölksyra. Mjölksyra kan lätt brytas ned i djuren då den är naturlig och också kan produceras i kroppen.

Intra Aqua Acid