Klövbadsvätska till får, 5 liter

450 kr

Klövbadsvätskan för får är en Zinkprodukt och används utspädd till 3%-ig lösning i klövbadet (tex. 3 liter klövbadsvätska till 100 liter vatten) mot fårens klövröta.

Volym: 5 eller 20-litersdunkar

 

Specifikationer

Klövbad används för att i största möjliga mån förebygga klövproblem. Hur väl det lyckas beror på flera faktorer; hur rena fårens klövar är när de går igenom badet, vilken produkt som används i badet för att behandla klövarna och hur stora klövproblem är.

Låt fåren stå i klövbadet i minst 5 minuter för bästa effekt

Använd klövbadet en gång i veckan. 

Vid problem kan det användas varannan dag under 10 dagar.

Klövbadsvätskan är lätt att använda och späda, har stark vidhäftande förmåga och har en stor positiv inverkan på fårens klövhälsa.

Klövbadsvätska till får, 5 liter