Spermatinare

2100 kr

Termosbehållaren minskar värmeförlusterna. Nylonlocket har utbytbar gummitätning. Apparaten har  låg tyngdpunkt och stabil konstruktion.

 

Temperaturen går att ställa in genom att justera ett vred.

 

Röd lampa lyser när uppvärmning pågår, grön lampa indikerar att önskad temperatur uppnåtts.

Specifikationer

Det är viktigt att spermatinaren aldrig används utan vatten då den kan bli överhettad. Det är också viktigt att ibland kontrollera temperaturen i vattnet med en kalibrerad termometer för att säkerställa att spermatinaren fungerar som den ska.

Spermatinare