Aktuella tjurar

GGI,German Genetic International är vår huvuddistributör av tjurar och är en försäljningsorganisation ägd av nio tjurstationer. Där ingår 1,5 miljoner stamboksförda svarta Holsteinkor och 160 tusen stamboksförda röda Holsteinkor, genom det får vi ett mycket brett tjurmaterial att välja våra tjurar ifrån. De tjurar som väljs ut ger långlivade avkommor med bra fertilitet, ben och rörelser. Vi prioriterar hållbarhet och hälsa högt då vi anser att kor som håller och finns kvar länge i besättningen samt får vara friska är de mest lönsamma individerna. Andra egenskaper som vi också anser vara viktiga är såklart produktion och mjölkbarhet.

Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Andy-Red 92954 9-8339 PDF Beställ 122 110 108 100 147 144 110 108 124 107 107 220
Aragon 92464 9-7739 PDF Beställ 97 107 114 96 128 123 109 114 116 107 109 180
Bonum 929253 9-8312 PDF Beställ 96 109 118 96 140 138 123 118 125 81 111 220
Bravos 92920 9-7996 PDF Beställ 106 110 115 96 127 123 113 115 111 113 111 160
Beatclub 93423 9-8548 PDF Beställ 108 106 103 104 147 137 133 103 133 94 111 190
Casino 93331 9-8523 PDF Beställ 98 100 118 102 154 151 118 118 137 100 107 220
Charming 92379 9-7690 PDF Beställ 94 97 115 95 127 135 112 115 101 90 101 190
Davos 91981 9-7547 PDF Beställ 89 94 110 108 117 114 115 110 105 101 103 90
First ll 92756 9-7945 PDF Beställ 108 107 113 102 134 125 123 113 120 103 112 200
Freezer 93508 9-8621 PDF Beställ 96 96 126 107 146 125 134 126 133 108 118 225
Kingston 92276 9-7624 PDF Beställ 109 96 121 103 119 125 128 121 91 93 101 240
Lobach 91552 9-7447 PDF Beställ 98 101 93 112 118 119 107 93 103 108 106 170
Paradiso 92378 9-7689 PDF Beställ 101 97 130 95 128 121 104 130 119 108 116 220
Power R 92139 9-7612 PDF Beställ 90 95 104 111 136 129 122 104 120 114 106 200
Spiro 93227 9-8451 PDF Beställ 79 97 115 89 136 136 96 115 128 96 113 150
Stuntman 92914 9-7983 PDF Beställ 105 104 109 95 134 118 117 109 119 114 116 250
Trend 92280 9-7649 PDF Beställ 84 86 100 114 121 103 126 100 121 107 111 190
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
PP Adissio PP 93228 9-8452 PDF Beställ 92 103 116 99 132 117 121 116 111 118 117 240
Asco-Red 93503 9-8596 PDF Beställ 110 104 111 102 153 135 127 111 125 118 118 260
Bayard 93232 9-8488 PDF Beställ 94 102 119 97 155 140 116 119 125 111 123 260
PP Broker PP 93138 9-8423 PDF Beställ 99 97 102 104 135 127 111 102 115 103 114 235
Camden RDC 93233 9-8489 PDF Beställ 108 110 119 103 154 150 117 119 120 101 118 260
Campen 93507 9-8622 PDF Beställ 106 106 103 102 153 147 127 103 113 105 120 240
Canitz 93457 9-8563 PDF Beställ 98 98 115 105 154 144 130 115 123 103 116 260
Caruso 93325 9-8500 PDF Beställ 105 102 116 97 150 132 123 116 120 129 121 220
Collin 93330 9-8522 PDF Beställ 98 101 103 113 144 133 144 103 116 109 107 260
Foreman 93459 9-8565 PDF Beställ 101 104 98 112 158 148 126 98 122 114 117 345
Glenn PDF Beställ 107 104 120 92 157 143 132 120 118 111 124 260
PP Hotapp PP 93501 9-8590 PDF Beställ 95 103 117 107 130 118 112 106 114 116 118 0
Lipton 93064 9-8363 PDF Beställ 130 115 117 98 137 128 131 117 114 104 110 250
Mask Red 93551 9-8663 PDF Beställ 120 108 126 99 163 147 128 126 123 107 128 300
Metro 93139 9-8453 PDF Beställ 112 103 119 105 150 151 111 119 119 98 117 240
Mirco 93230 9-8455 PDF Beställ 106 105 113 109 154 138 130 113 121 113 118 240
PP Move PP 93560 9-8662 PDF Beställ 104 105 115 103 147 135 129 115 120 110 116 320
Pogba 93558 9-8660 PDF Beställ 111 112 101 107 153 153 122 101 115 103 114 250
Reno Red 93502 9-8594 PDF Beställ 105 103 119 103 146 123 136 119 120 104 126 0
PP Sailor PP 93226 9-8454 PDF Beställ 100 110 124 93 146 140 111 124 118 101 119 240
Simba P 93505 9-8619 PDF Beställ 104 109 113 98 150 144 120 113 119 110 115 240
Sir-Red 93132 9-8401 PDF Beställ 110 110 111 100 1 138 136 111 106 91 111 260
PP Sky-Red PP 93328 9-8506 PDF Beställ 125 113 116 110 142 130 124 116 117 102 116 240
PP Soho PP 93456 9-8562 PDF Beställ 99 104 104 101 138 127 116 104 118 113 114 260
PP Solist PP 93506 9-8620 PDF Beställ 104 105 103 105 137 132 129 103 106 102 108 250
Sunrise 93458 9-8564 PDF Beställ 94 96 115 104 158 152 121 115 115 104 124 350
Sunset 93448 9-4969 PDF Beställ 113 104 112 94 152 132 124 112 126 115 124 320
Zany 93559 9-8661 PDF Beställ 126 113 120 109 156 142 133 120 121 94 123 250
Comeback 93630 PDF Beställ 110 103 119 104 163 140 130 119 130 116 127 300
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Ilex 9227 9-1489 PDF Beställ 99 96 92 100 115 117 112 93 100 96 200
Manderville 9182 9-1442 PDF Beställ 260
Napier 9159 9-1419 PDF Beställ 255
Prodigy 9144 9-1404 PDF Beställ 240
Real McCoy 9160 9-1420 PDF Beställ 265
Zimt (RDM) 9266 9-1530 PDF Beställ 132 130 109 109 112 107 220
Namn Stb. nr. Kod. nr. Pris
Amarula 700569 7-1880 PDF Beställ 260
Canyon 700369 7-1763 PDF Beställ 350
PP David Pp 700321 7-1730 PDF Beställ 240
Duplago 700266 7-1709 PDF Beställ 240
Hacker 120567 7-1498 PDF Beställ 240
Husold 700368 7-1762 PDF Beställ 330
Jucator 700267 7-1710 PDF Beställ 260
Nissan 700688 7-1938 PDF Beställ 240
Noel 700476 7-1824 PDF Beställ 240
Vassri 700567 7-1878 PDF Beställ 260
PP Veles Pp 700570 7-1881 PDF Beställ 255
Vivaldi Pp 700065 7-1636 PDF Beställ 260
Boxer Pp 700730 7-1592 PDF Beställ 260
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Emerald 700244 7-1743 PDF Beställ 250
Hoffnung PS 700370 7-1761 PDF Beställ 215
Mailand PP endast sexade 7-1800 PDF Beställ 550
PP Majestaet PP 700643 7-1918 PDF Beställ 235
Malaga Pp 700170 7-1681 PDF Beställ 260
Manolo Pp 120941 7-1610 PDF Beställ 260
PP Maui PP 700528 7-1850 PDF Beställ 122 119 106 112 104 108 250
Sehrgut 700172 7-1683 PDF Beställ 230
Vaenomenal 120842 7-1576 PDF Beställ 240
PP Victim PP 700526 7-1848 PDF Beställ 125 116 115 110 106 113 250
PP Volaris PP 700527 7-1849 PDF Beställ 121 108 107 114 116 118 250

Interbullvärden 20220809

 • Tjurar med en andra omgång döttrar (second crop) = mycket säkra avelsvärden.
 • Könssorterad sperma.
 • Namn
  Röd Holstein.
 • PP
  Hornlös, Pollad (PP).
 • Fett % mer än 107.
 • Protein % mer än 107.
 • Celltal mer än 107.