Aktuella tjurar

GGI,German Genetic International är vår huvuddistributör av tjurar och är en försäljningsorganisation ägd av nio tjurstationer. Där ingår 1,5 miljoner stamboksförda svarta Holsteinkor och 160 tusen stamboksförda röda Holsteinkor, genom det får vi ett mycket brett tjurmaterial att välja våra tjurar ifrån. De tjurar som väljs ut ger långlivade avkommor med bra fertilitet, ben och rörelser. Vi prioriterar hållbarhet och hälsa högt då vi anser att kor som håller och finns kvar länge i besättningen samt får vara friska är de mest lönsamma individerna. Andra egenskaper som vi också anser vara viktiga är såklart produktion och mjölkbarhet.

Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Aragon 92464 9-7739 PDF Beställ 106 112 117 97 142 129 117 117 120 118 109 180
Bonum 929253 9-8312 PDF Beställ 96 109 117 99 154 146 126 117 127 92 110 220
Bravos 92920 9-7996 PDF Beställ 106 110 117 98 142 132 113 117 122 110 114 160
Dreamshot 92817 9-7953 PDF Beställ 87 90 113 86 140 125 126 113 120 115 112 230
Fageno 91456 9-7374 PDF Beställ 114 99 101 107 130 128 101 101 118 102 105 180
Famasio 91843 9-7478 PDF Beställ 83 90 116 97 138 134 110 116 119 97 108 190
Lobach 91552 9-7447 PDF Beställ 98 101 96 112 126 126 111 96 108 111 106 170
Kingston 92276 9-7624 PDF Beställ 102 96 122 104 137 131 135 122 102 98 103 240
Martinius 92140 9-7613 PDF Beställ 94 96 109 107 148 138 109 109 128 106 114 240
Sinclair 92753 9-7942 PDF Beställ 96 94 109 109 141 132 116 109 114 115 109 200
Power 92139 9-7612 PDF Beställ 90 96 107 111 146 131 129 107 123 114 107 200
Sisko 92469 9-7765 PDF Beställ 104 96 111 110 140 140 115 111 104 103 103 220
Trend 92280 9-7649 PDF Beställ 85 89 105 113 125 113 128 105 121 104 108 190
Spiro PDF Beställ 79 97 118 93 148 139 100 118 138 103 113 180
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
PP Adissio PP PDF Beställ 95 104 119 102 142 126 123 119 122 119 115 260
Adlon P 92751 9-7911 PDF Beställ 107 107 124 98 140 120 128 124 120 121 113 220
PP Advokat PP 92754 9-7943 PDF Beställ 103 98 119 104 134 121 125 119 110 118 111 250
Andy-Red 92954 9-8339 PDF Beställ 121 109 108 102 144 140 113 108 114 106 110 220
PP Atomic PP 92528 9-7809 PDF Beställ 88 95 114 96 128 115 121 114 120 107 108 240
Baleo 93061 9-8360 PDF Beställ 103 112 115 102 153 140 127 124 117 112 115 250
PP Barman PP 92918 9-7994 PDF Beställ 102 101 114 104 145 128 116 114 132 110 119 240
Berlin 92913 9-7979 PDF Beställ 109 110 120 109 149 127 121 120 131 128 119 240
PP Broker PP PDF Beställ 104 99 103 100 141 137 112 103 115 104 110 235
Carenzo 93229 9-8449 PDF Beställ 98 97 123 104 164 145 135 123 129 119 115 310
First ll 92756 9-7945 PDF Beställ 107 106 115 100 142 127 130 115 119 115 111 250
Garido 92755 9-7944 PDF Beställ 102 101 114 95 150 142 129 114 113 105 110 260
Gonzales 92919 9-7995 PDF Beställ 117 118 112 110 1149 143 114 112 122 102 110 250
Greenwich 92748 9-7902 PDF Beställ 110 110 115 96 154 141 119 115 128 111 115 240
PP Hansen PP 93065 9-8364 PDF Beställ 108 108 107 105 147 134 122 107 123 116 115 290
Hedge PP 93133 9-8404 PDF Beställ 106 111 110 106 143 129 130 110 122 103 111 290
Hickstead 93062 9-8361 PDF Beställ 105 110 109 110 153 137 130 109 128 114 110 260
Hotspot P 92679 9-7855 PDF Beställ 113 113 99 115 144 137 124 99 117 111 107 270
Hulk P 93134 9-8405 PDF Beställ 106 111 114 108 153 138 132 114 122 117 112 290
Garfield 93149 9-8450 PDF Beställ 102 102 124 104 154 138 128 124 120 121 120 235
Jackson 93063 9-8362 PDF Beställ 104 104 129 98 156 134 131 130 130 109 119 280
Lipton 93064 9-8363 PDF Beställ 129 113 126 102 155 140 136 126 120 99 114 250
PP Lupo PP PDF Beställ 107 192 111 101 141 128 114 111 120 115 117 190
Metro PDF Beställ 115 105 118 104 161 158 118 118 117 103 112 400
Paradiso 92378 9-7689 PDF Beställ 101 97 124 94 135 123 119 124 119 107 115 220
Predator 92916 9-7985 PDF Beställ 122 113 132 92 156 139 133 132 122 110 117 240
PP Sailor PP PDF Beställ 96 159 151 117 125 123 102 116 990
Sir-Red 93132 9-8401 PDF Beställ 114 111 114 101 152 145 138 114 111 95 107 260
Stuntman 92914 9-7983 PDF Beställ 105 104 110 98 142 124 128 110 121 120 111 250
Youngster 92917 9-7993 PDF Beställ 108 108 113 101 154 147 114 113 123 115 115 250
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Hawaiian 9-1508 PDF Beställ 260
Hector 9-1507 PDF Beställ 260
Hilltown Oblique 9203 9-1463 PDF Beställ 260
Manderville 9182 9-1442 PDF Beställ 260
Napier 9159 9-1419 PDF Beställ 255
Prodigy 9144 9-1404 PDF Beställ 240
Real McCoy 9160 9-1420 PDF Beställ 265
Victory 9-1486 PDF Beställ 270
Vitality 9217 9-1478 PDF Beställ 275
Ilex 9227 9-1489 PDF Beställ 99 96 94 100 118 116 121 94 101 101 200
Namn Stb. nr. Kod. nr. Pris
Canyon 700369 7-1763 PDF Beställ 350
PP David Pp 700321 7-1730 PDF Beställ 240
Duplago 700266 7-1709 PDF Beställ 240
Hurvinek 700013 7-1645 PDF Beställ 190
Husold 700368 7-1762 PDF Beställ 330
Jucator 700267 7-1710 PDF Beställ 260
Puck 120697 7-1532 PDF Beställ 260
PP Vinland PP 120898 7-1598 PDF Beställ 240
Vollmilch 700242 7-1741 PDF Beställ 260
Volker 7-1704 PDF Beställ 230
Superstar 700444 7-1799 PDF Beställ 240
PP Prosit Pp PDF Beställ 260

Interbullvärden 20201210

 • Tjurar med en andra omgång döttrar (second crop) = mycket säkra avelsvärden.
 • Könssorterad sperma.
 • Namn
  Röd Holstein.
 • PP
  Hornlös, Pollad (PP).
 • Fett % mer än 107.
 • Protein % mer än 107.
 • Celltal mer än 107.