Aktuella tjurar

GGI,German Genetic International är vår huvuddistributör av tjurar och är en försäljningsorganisation ägd av nio tjurstationer. Där ingår 1,5 miljoner stamboksförda svarta Holsteinkor och 160 tusen stamboksförda röda Holsteinkor, genom det får vi ett mycket brett tjurmaterial att välja våra tjurar ifrån. De tjurar som väljs ut ger långlivade avkommor med bra fertilitet, ben och rörelser. Vi prioriterar hållbarhet och hälsa högt då vi anser att kor som håller och finns kvar länge i besättningen samt får vara friska är de mest lönsamma individerna. Andra egenskaper som vi också anser vara viktiga är såklart produktion och mjölkbarhet.

Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Big Point 91436 9-7341 PDF Beställ 85 98 113 93 135 126 116 113 123 96 103 180
Bonum 929253 9-8312 PDF Beställ 91 108 113 102 141 132 126 113 130 92 110 220
Bravos 92920 9-7996 PDF Beställ 105 107 112 99 141 128 115 118 128 111 160
Davos 91981 9-7547 PDF Beställ 94 93 114 112 127 121 119 114 109 102 104 170
Dreamshot 92817 9-7953 PDF Beställ 89 90 114 86 137 120 129 114 120 117 116 230
Epochal 91542 9-7392 PDF Beställ 89 89 106 100 118 111 129 106 111 87 98 180
Fageno 91456 9-7374 PDF Beställ 114 100 101 107 132 129 104 101 121 100 101 180
Famasio 91843 9-7478 PDF Beställ 86 92 116 98 141 134 114 116 124 101 108 190
Goldday 91078 9-7242 PDF Beställ 96 101 89 111 117 105 135 93 101 127 119 150
Bretagne 92279 9-7640 PDF Beställ 113 103 103 108 133 120 125 103 115 119 103 220
Cassis 92462 9-7728 PDF Beställ 96 96 104 111 127 116 110 104 121 107 112 160
Lobach 91552 9-7447 PDF Beställ 100 103 98 112 130 125 114 98 113 113 102 170
PP Louis PP RDC 92131 9-7550 PDF Beställ 98 110 104 98 110 95 110 113 118 116 111 90
Martinius 92140 9-7613 PDF Beställ 97 100 98 101 144 136 112 113 118 107 111 290
Mercury 92137 9-7587 PDF Beställ 105 97 111 112 134 114 125 121 126 111 142 150
Sinclair 92753 9-7942 PDF Beställ 97 94 106 109 143 135 118 107 115 115 112 200
Snowflake 91287 9-7313 PDF Beställ 95 99 96 93 127 131 112 96 104 95 120
Trend 92280 9-7649 PDF Beställ 88 90 106 113 131 119 129 106 123 109 110 190
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Adlon P 92751 9-7911 PDF Beställ 110 108 123 99 141 121 131 123 123 123 115 260
PP Advokat PP 92754 9-7943 PDF Beställ 105 102 119 110 138 125 127 119 114 120 112 280
Alamo 92524 9-7779 PDF Beställ 97 100 108 101 142 139 118 108 113 101 111 180
Andy-Red 92954 9-8339 PDF Beställ 119 109 113 102 153 148 117 113 121 103 109 220
PP Atomic PP 92528 9-7809 PDF Beställ 91 97 114 95 135 123 128 114 122 102 112 280
PP Barman PP 92918 9-7994 PDF Beställ 105 101 116 102 148 133 115 116 136 109 118 400
Berlin 92913 9-7979 PDF Beställ 109 110 120 112 153 131 122 120 136 132 117 290
Charlston 92915 9-7984 PDF Beställ 110 102 129 106 147 124 123 129 134 122 128 240
Dugal 92284 9-7668 PDF Beställ 94 93 115 109 123 106 115 115 121 124 110 120
Epos Red 92527 9-7808 PDF Beställ 98 94 118 105 138 126 129 118 114 106 112 260
Feedback 92674 9-7838 PDF Beställ 101 106 113 103 149 139 129 113 116 106 107 240
Felix 92673 9-7837 PDF Beställ 112 107 110 101 151 137 123 110 125 125 110 260
First ll 92756 9-7945 PDF Beställ 107 106 114 100 145 130 133 114 123 116 112 250
Garido 92755 9-7944 PDF Beställ 107 102 113 101 156 148 134 113 116 108 114 260
Gonzales 92919 9-7995 PDF Beställ 114 115 113 109 152 147 117 113 119 106 108 250
Greenwich 92748 9-7902 PDF Beställ 112 111 118 98 157 143 122 118 129 116 119 280
Hotspot P 92679 9-7855 PDF Beställ 115 115 103 115 150 140 127 103 119 118 111 290
Igedo 92461 9-7727 PDF Beställ 92 96 117 111 141 126 120 117 124 118 115 190
Kingston 92276 9-7624 PDF Beställ 104 99 120 103 141 135 129 120 106 105 107 240
Paradiso 92378 9-7689 PDF Beställ 101 97 124 94 135 123 119 124 119 107 115 220
Predator 92916 9-7985 PDF Beställ 124 114 127 95 155 138 133 127 128 112 115 290
Semino 92682 9-7895 PDF Beställ 107 109 119 106 153 146 127 116 121 99 100 240
Sisko 92469 9-7765 PDF Beställ 108 98 109 107 138 135 124 109 105 103 103 220
Stuntman 92914 9-7983 PDF Beställ 107 104 109 103 149 132 130 109 127 121 112 250
Youngster 92917 9-7993 PDF Beställ 110 110 112 102 157 150 116 112 124 117 116 250
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Hawaiian 9-1507 PDF Beställ 260
Hector 9-1508 PDF Beställ 260
Hilltown Oblique 9203 9-1463 PDF Beställ 260
Manderville 9182 9-1442 PDF Beställ 260
Napier 9159 9-1419 PDF Beställ 255
Prodigy 9144 9-1404 PDF Beställ 240
Real McCoy 9160 9-1420 PDF Beställ 265
Victory 9-1486 PDF Beställ 270
Vitality 9217 9-1478 PDF Beställ 275
Ilex 9227 9-1489 PDF Beställ 99 96 94 100 118 116 121 94 101 101 200
Namn Stb. nr. Kod. nr. Pris
Canyon 700369 7-1763 PDF Beställ 350
PP David Pp 700321 7-1730 PDF Beställ 240
Duplago 700266 7-1709 PDF Beställ 240
Hurvinek 700013 7-1645 PDF Beställ 190
Husold 700368 7-1762 PDF Beställ 330
Jucator 700267 7-1710 PDF Beställ 260
Puck 120697 7-1532 PDF Beställ 260
Verdi 700051 7-1632 PDF Beställ 200
PP Vinland PP 120898 7-1598 PDF Beställ 240
Vollmilch 700242 7-1741 PDF Beställ 260
Volker 7-1704 PDF Beställ 230
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Emerald 700244 7-1743 PDF Beställ 350
Herzmund 700245 7-1744 PDF Beställ 260
Hokuspokus 700246 7-1745 PDF Beställ 235
Malaga Pp 700170 7-1681 PDF Beställ 260
Manton 120841 7-1575 PDF Beställ 240
Sunrise 700243 7-1742 PDF Beställ 290
Vaenomenal 120842 7-1576 PDF Beställ 240
Hoffnung PS 700370 7-1761 PDF Beställ 215

Interbullvärden 20191206

 • Tjurar med en andra omgång döttrar (second crop) = mycket säkra avelsvärden.
 • Könssorterad sperma.
 • Namn
  Röd Holstein.
 • PP
  Hornlös, Pollad (PP).
 • Fett % mer än 107.
 • Protein % mer än 107.
 • Celltal mer än 107.