Aktuella tjurar

GGI,German Genetic International är vår huvuddistributör av tjurar och är en försäljningsorganisation ägd av nio tjurstationer. Där ingår 1,5 miljoner stamboksförda svarta Holsteinkor och 160 tusen stamboksförda röda Holsteinkor, genom det får vi ett mycket brett tjurmaterial att välja våra tjurar ifrån. De tjurar som väljs ut ger långlivade avkommor med bra fertilitet, ben och rörelser. Vi prioriterar hållbarhet och hälsa högt då vi anser att kor som håller och finns kvar länge i besättningen samt får vara friska är de mest lönsamma individerna. Andra egenskaper som vi också anser vara viktiga är såklart produktion och mjölkbarhet.

Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Big Point 91436 9-7341 PDF Beställ 87 99 104 93 141 133 116 112 126 96 124 220
Cipe 92377 9-7688 PDF Beställ 87 89 105 96 125 119 117 104 120 93 124 90
Davos 91981 9-7547 PDF Beställ 94 94 110 114 130 120 122 113 119 103 124 160
Epochal 91542 9-7392 PDF Beställ 89 90 102 100 122 112 132 107 115 89 120 200
Fageno 91456 9-7374 PDF Beställ 116 100 103 108 127 124 109 100 119 99 119 200
Fresco 92525 9-7780 PDF Beställ 99 97 98 122 119 125 108 93 94 100 106 90
Guard 91553 9-7448 PDF Beställ 114 116 97 96 130 121 111 106 113 109 123 150
Goldday 91078 9-7242 PDF Beställ 96 101 90 111 117 105 135 93 101 127 119 150
Jentin 91545 9-7413 PDF Beställ 96 90 102 100 126 115 102 114 116 128 129 120
Mabuse 91979 9-7534 PDF Beställ 89 91 95 102 125 116 122 110 119 96 120 180
Mercury 92137 9-7587 PDF Beställ 105 97 112 111 134 114 125 121 126 111 142 200
Motion 91430 9-7326 PDF Beställ 87 93 107 109 128 116 112 113 120 120 128 180
Nugget RDC 92136 9-7586 PDF Beställ 124 104 101 115 131 111 120 110 130 121 139 0
Snowboard 92386 9-7720 PDF Beställ 113 100 109 103 140 134 105 119 119 101 124 205
Snowflake PDF Beställ 93 99 101 93 138 137 121 101 109 100 230
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Alamo 92524 9-7779 PDF Beställ 98 102 99 107 147 142 121 105 116 106 131 180
Aragon 92464 9-7739 PDF Beställ 108 113 108 103 145 132 126 117 117 122 137 250
PP Atomic PP 92528 9-7809 PDF Beställ 93 98 104 90 144 135 125 111 125 101 133 270
Bali P 92384 9-7718 PDF Beställ 106 102 115 105 143 118 131 124 136 125 148 205
Bretagne 92279 9-7640 PDF Beställ 117 107 101 100 140 127 128 111 119 120 136 270
Cassis 92462 9-7728 PDF Beställ 98 100 101 106 134 116 129 109 127 110 138 205
Charming 92379 9-7690 PDF Beställ 93 97 106 104 137 130 121 116 114 106 129 240
Come On 92135 9-7583 PDF Beställ 125 113 95 121 139 137 116 103 110 117 125 120
Custos 92282 9-7651 PDF Beställ 98 101 104 104 146 135 127 115 124 103 134 200
Dugal 92284 9-7668 PDF Beställ 94 95 108 118 126 107 124 117 123 121 136 120
Epos Red 92527 9-7808 PDF Beställ 97 95 109 118 145 129 136 117 122 106 140 250
Feedback 92674 9-7838 PDF Beställ 103 107 105 110 155 142 128 118 123 112 144 230
Felix 92673 9-7837 PDF Beställ 121 10 102 104 155 142 124 114 122 125 147 280
First 92530 9-7811 PDF Beställ 98 101 111 102 154 142 120 125 124 112 141 260
Francis 92278 9-7638 PDF Beställ 121 110 109 96 138 126 122 112 122 115 134 240
Hansa P 92466 9-7764 PDF Beställ 100 103 104 128 153 144 126 104 126 113 139 245
Hotspot P 92679 9-7855 PDF Beställ 98 98 96 121 160 151 130 105 125 114 144 380
Igedo 92461 9-7727 PDF Beställ 94 97 103 125 141 124 123 118 128 114 139 200
Kingston 92276 9-7624 PDF Beställ 108 102 108 111 134 123 131 122 109 109 136 220
PP Louis PP RDC 92131 9-7550 PDF Beställ 103 111 104 92 130 113 113 114 127 118 130 220
Martinius 92140 9-7613 PDF Beställ 100 102 103 103 149 139 116 110 125 106 141 290
PP Mineral PP 92531 9-7812 PDF Beställ 121 110 100 107 141 130 124 112 125 104 134 240
Nuntius 92529 9-7810 PDF Beställ 111 108 108 104 146 137 123 113 117 113 132 220
PP Paletti PP 92385 9-7719 PDF Beställ 104 99 95 99 138 131 111 108 116 116 129 190
Paradiso 92378 9-7689 PDF Beställ 102 98 115 104 140 123 123 128 127 110 137 220
PP Popstar PP 92281 9-7650 PDF Beställ 94 108 94 105 130 124 117 105 111 116 127 160
Review 92383 9-7714 PDF Beställ 105 103 112 115 147 136 121 118 128 99 139 230
Sakai Red 92470 9-7769 PDF Beställ 112 108 98 109 146 139 130 111 116 100 126 230
Sisko 92469 9-7765 PDF Beställ 108 97 101 118 142 139 124 105 109 105 127 220
Trend 92280 9-7649 PDF Beställ 91 95 99 117 130 114 137 104 122 112 136 220
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Hilltown Oblique 9203 9-1463 PDF Beställ 260
Manderville 9182 9-1442 PDF Beställ 260
Nacet 589866 9-1467 PDF Beställ 105 102 104 99 124 110 114 115 116 118 200
Napier 9159 9-1419 PDF Beställ 255
Prodigy 9144 9-1404 PDF Beställ 240
Real McCoy 9160 9-1420 PDF Beställ 265
Saba 9208 9-1468 PDF Beställ 122 120 118 111 100 94 210
Sevillo 9206 9-1466 PDF Beställ 119 112 120 105 102 109 250
Vitality 9217 9-1478 PDF Beställ 260
Ilex 9227 9-1489 PDF Beställ 100 99 94 101 122 121 122 94 101 104 115 240
Namn Stb. nr. Kod. nr. Pris
Hacker 120567 7-1498 PDF Beställ 240
Hamburg 700050 7-1631 PDF Beställ 260
Hurvinek 700013 7-1645 PDF Beställ 190
Jaguar 120568 7-1499 PDF Beställ 240
Priamos Pp 120839 7-1573 PDF Beställ 245
Puck 120697 7-1532 PDF Beställ 260
Verdi 700051 7-1632 PDF Beställ 200
PP Vinland PP 120898 7-1598 PDF Beställ 240
Vivaldi Pp 700065 7-1636 PDF Beställ 260

Interbullvärden 2018 04 07

 • Tjurar med en andra omgång döttrar (second crop) = mycket säkra avelsvärden.
 • Könssorterad sperma.
 • Namn
  Röd Holstein.
 • PP
  Hornlös, Pollad (PP).
 • Fett % mer än 107.
 • Protein % mer än 107.
 • Celltal mer än 107.