Aktuella tjurar

GGI,German Genetic International är vår huvuddistributör av tjurar och är en försäljningsorganisation ägd av nio tjurstationer. Där ingår 1,5 miljoner stamboksförda svarta Holsteinkor och 160 tusen stamboksförda röda Holsteinkor, genom det får vi ett mycket brett tjurmaterial att välja våra tjurar ifrån. De tjurar som väljs ut ger långlivade avkommor med bra fertilitet, ben och rörelser. Vi prioriterar hållbarhet och hälsa högt då vi anser att kor som håller och finns kvar länge i besättningen samt får vara friska är de mest lönsamma individerna. Andra egenskaper som vi också anser vara viktiga är såklart produktion och mjölkbarhet.

Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Basical 91975 9-7511 PDF Beställ 96 101 108 122 134 132 111 108 120 96 103 230
Big Point 91436 9-7341 PDF Beställ 85 98 113 93 135 126 116 113 123 96 103 230
Davos 91981 9-7547 PDF Beställ 94 95 114 113 126 120 120 114 111 100 103 170
Dreamshot 92817 9-7953 PDF Beställ 92 93 111 89 138 121 125 111 128 115 115 230
Epochal 91542 9-7392 PDF Beställ 89 89 106 100 118 111 129 106 111 87 98 180
Fageno 91456 9-7374 PDF Beställ 115 100 100 107 131 129 104 100 121 100 101 220
Famasio 91843 9-7478 PDF Beställ 86 92 118 100 139 132 114 118 120 101 108 220
Goldday 91078 9-7242 PDF Beställ 96 101 89 111 117 105 135 93 101 127 119 150
Come On 92135 9-7583 PDF Beställ 121 109 99 109 140 142 107 99 111 112 107 120
Lobach 91552 9-7447 PDF Beställ 99 102 97 111 131 125 114 97 115 114 103 200
PP Louis PP RDC 92131 9-7550 PDF Beställ 98 110 104 98 110 95 110 113 118 116 111 90
Sinclair 92753 9-7942 PDF Beställ 97 95 107 109 145 135 118 107 117 116 110 220
Snowboard 92386 9-7720 PDF Beställ 115 99 118 102 137 134 102 118 115 96 112 150
Snowflake 91287 9-7313 PDF Beställ 95 99 96 93 127 131 112 96 104 95 120
Trend 92280 9-7649 PDF Beställ 90 94 100 108 124 114 127 100 114 111 190
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Adlon P 92751 9-7911 PDF Beställ 110 109 123 99 141 122 133 123 123 122 116 260
PP Advokat PP 92754 9-7943 PDF Beställ 105 102 119 109 138 125 127 119 113 119 110 280
Alamo 92524 9-7779 PDF Beställ 96 96 108 100 145 142 118 108 114 100 111 180
Aragon 92464 9-7739 PDF Beställ 106 111 115 101 148 136 122 115 117 124 109 260
PP Atomic PP 92528 9-7809 PDF Beställ 93 97 114 95 134 122 127 114 122 103 111 280
Bretagne 92279 9-7640 PDF Beställ 112 103 108 100 140 128 128 108 116 119 104 220
Cassis 92462 9-7728 PDF Beställ 95 96 108 106 135 123 124 108 118 107 109 220
Charming 92379 9-7690 PDF Beställ 94 97 115 105 140 137 116 115 111 101 106 250
Dugal 92284 9-7668 PDF Beställ 94 93 115 109 123 106 115 115 121 124 110 120
Epos Red 92527 9-7808 PDF Beställ 98 94 118 105 138 126 129 118 114 106 112 260
Feedback 92674 9-7838 PDF Beställ 101 106 113 103 149 139 129 113 116 106 107 240
Felix 92673 9-7837 PDF Beställ 112 107 110 101 151 137 123 110 125 125 110 260
First 92530 9-7811 PDF Beställ 96 100 110 103 147 138 116 119 121 113 260
First ll 92756 9-7945 PDF Beställ 107 106 114 100 145 130 133 114 123 116 112 250
Garido 92755 9-7944 PDF Beställ 107 102 113 101 156 148 134 113 116 108 114 260
Greenwich 92748 9-7902 PDF Beställ 112 111 118 98 157 143 122 118 129 116 119 300
Hansa P 92466 9-7764 PDF Beställ 97 103 103 122 145 135 124 103 125 115 114 255
Hotspot P 92679 9-7855 PDF Beställ 114 113 104 114 153 143 129 104 119 117 110 290
Igedo 92461 9-7727 PDF Beställ 93 96 117 110 141 125 121 117 124 118 115 210
Kingston 92276 9-7624 PDF Beställ 106 100 122 105 140 134 130 122 107 102 107 240
Martinius 92140 9-7613 PDF Beställ 97 100 111 98 138 131 109 111 118 105 111 290
PP Mineral PP 92531 9-7812 PDF Beställ 119 109 108 107 139 133 117 108 123 99 110 250
Nuntius 92529 9-7810 PDF Beställ 115 110 111 107 138 132 114 111 114 112 105 120
Paradiso 92378 9-7689 PDF Beställ 103 97 124 95 135 123 120 124 118 107 117 220
Sakai Red 92470 9-7769 PDF Beställ 112 109 107 106 137 135 126 107 105 99 107 240
Semino 92682 9-7895 PDF Beställ 108 109 117 106 153 146 126 117 122 98 108 240
Sisko 92469 9-7765 PDF Beställ 107 99 106 107 138 135 126 109 106 103 103 220
Berlin PDF Beställ 109 109 120 113 154 131 123 120 137 132 114 425
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Hilltown Oblique 9203 9-1463 PDF Beställ 260
Manderville 9182 9-1442 PDF Beställ 260
Napier 9159 9-1419 PDF Beställ 255
Prodigy 9144 9-1404 PDF Beställ 240
Real McCoy 9160 9-1420 PDF Beställ 265
Victory 9-1486 PDF Beställ 240
Vitality 9217 9-1478 PDF Beställ 260
Ilex 9227 9-1489 PDF Beställ 99 96 94 100 118 116 121 94 101 101 200

Interbullvärden 20190805

 • Tjurar med en andra omgång döttrar (second crop) = mycket säkra avelsvärden.
 • Könssorterad sperma.
 • Namn
  Röd Holstein.
 • PP
  Hornlös, Pollad (PP).
 • Fett % mer än 107.
 • Protein % mer än 107.
 • Celltal mer än 107.