Tracesure Sheep -Selen, Jod & Kobolt 50-pack

1.050kr exkl moms

Den ultimata spårämnesprodukten till får och lamm, ger tillskott i upp till 6 månader. Selen, Jod och Kobolt

Beskrivning

Beskrivning

Selen, jod, kobolt och koppar är kritiska spårämnen för hälsa produktion och brist kan reducera lönsamheten i fårbesättningar. Jordmånen i Scandinavien har särskillt låga halter av Selen och selenbrist är allmänt förekommande. En vanlig konsekvensen är muskeldegeneration hos lamm och ökad förekomst av juver- och livmoderinflamation hos tackor. Livskraftiga lamm som står upp snabbt och diar utan hjälp önskar alla, men ofta är kobinationen av jod- och selenbrist orsak till svagfödda eller dödfödda lamm.

Koppar och kobolt är mycket viktiga för ämnesomsättningen hos idisslare. Ullen och pälsens kvalitet beror också på tillräckligt tillskott av kobolt och koppar. Molybden, järn och svavel i gräs hindrar upptag av koppar om inte effektivt tillskott ges. Copinox kopparkapslar innehåller kopparoxidnålar som fördelar sig i vommens slemhinna och förmagarna under en period av ett par månader och bryts ned till tillgänglig kopparklorid vart efter de når löpmagens syra.

Tracesure Sheep och Lamb ger effektivt tillskott av de kritiska spårämnena selen, jod och kobolt. Om dessa ges två månader innan betäckning säkras optimal fruktsamhet och god effekt på dräktigheten. Lammen föds med goda lager och får kompletterande mängder via modersmjölken. Om tackan får Tracesure Sheep en månad innan lamning är tackan säkrad i hela betesperioden och lammen får tillräckliga mängder i modersmjölken fram till avvänjning.

Specifikationer

Förpackningen innehåller 50 bolus med Selen/Jod/Kobolt

Dosering:
Djur över 15kg = 1 bolus

Bolusen ges via munnen med en speciell ingivare. Ingivaren förs försiktigt in längst bak i djurets mungipa, invänta djurets sväljreflex innan du för ingivaren förbi svalget och trycker ut bolusen. Använd inget våld

Du kanske också gillar …