Tracesure Sheep – Mineralbolus

1.050kr4.920kr exkl moms

Ultimat mineral- och spårämnesbolus till får. Tillgodoser fårets behov av mineraler och spårämnen i 6 månader.  Finns med eller utan extra kopparkapsel

Artikelnr: N/A Kategori: Etikett:

Beskrivning

Beskrivning

Vad gör Tracesure Sheep?

Selen, jod, kobolt och koppar är kritiska spårämnen för hälsa produktion och brist kan reducera lönsamheten i fårbesättningar. Animax bolus Tracesure Sheep ger effektivt tillskott av de kritiska spårämnena selen, jod, kobolt (och koppar vid val kopparbolus*). Bolusen tillgodoser djuren med Selen, Jod, kobolt och *koppar upp till fyra månader.  Kopparkapslen  innehåller kopparoxidnålar som fördelar sig i vommens slemhinna och förmagarna under en period av ett par månader och bryts ned till tillgänglig kopparklorid vart efter de når löpmagens syra. Rekryteringslamm rekommenderar vi att ge de vanliga boluserna inte lamm-bolusarna.

Vad kan brist bero på och hur tar man reda på att det finns en brist?

Jordmånen i Scandinavien har särskillt låga halter av Selen och selenbrist är allmänt förekommande. Koppar ska användas med försiktighet då behovet av koppar varierar mellan raser, foderslag, fodergiva, jordarter och årsmån. För att få en bättre överblick över kopparbehovet bör man ta en analys på sitt grovfoder. Analysen ska också göras på molybden då det mineralet binder upp koppar och påverkar det faktiska upptaget. Kvoten av koppar och molybden bör vara 5 – 6. Under detta =brist, över detta finns inget behov av koppar.

Varför är det viktigt med Selen, Jod, Kobolt och Koppar ?

En vanlig konsekvensen är muskeldegeneration hos lamm och ökad förekomst av juver- och livmoderinflamation hos tackor. Koppar och kobolt är mycket viktiga för ämnesomsättningen hos idisslare. Ullen och pälsens kvalitet beror också på tillräckligt tillskott av kobolt och koppar. Molybden, järn och svavel i gräs hindrar upptag av koppar, om inte effektivt tillskott ges. Var försiktig med utfodring av koppar då det kan överdoseras, utfodra INTE kopparmineral kombinerat med kopparbolus.

Dosering och Ingivning

Djur över 20kg = 1 bolus. Bolusen ges via munnen med en speciell ingivare till får. Ingivaren för in via mungipan, vänta in djurets sväljreflex innan du för ingivaren förbi svalget. Ingivaren är böjd för att följa fårets naturliga kurva på svalget. Använd inte våld eller för in ingivaren i någon vinkel som inte följer svalgets form. Om dessa ges två månader innan betäckning säkras optimal fruktsamhet och god effekt på dräktigheten. Lammen föds med goda lager och får kompletterande mängder via modersmjölken. Om tackan får Tracesure Sheep en månad innan lamning är tackan säkrad i hela betesperioden och lammen får tillräckliga mängder i modersmjölken fram till avvänjning.

Två typer av Tracesure Sheep

Det finns två olika sorters fårbolus – med eller utan koppar. Båda sorterna innehåller Selen, Jod och Kobolt i grunden. Har din fårras ett större behov av koppar rekommenderas det att välja den innehållande koppar. Koppar skall ges med försiktighet. Försäkra er om behovet innan tillskott. Vid fler frågor om bolus kontakta oss på GGI Sweden.

Kopparbolusen och kopparbrist

Kopparbolus ska i de flesta fall användas inför eller under betessäsong, en gång per år. Kan ges två gånger per år vid påvisad kopparbrist genom blod- eller leverprov. Koppar ska användas med försiktighet då behovet av koppar varierar mellan raser, foderslag, fodergiva, jordarter och årsmån. För att få en bättre överblick över kopparbehovet bör man ta en analys på sitt grovfoder. Analysen ska också göras på molybden då det mineralet binder upp koppar och påverkar det faktiska upptaget. Kopparbolus ska aldrig kombineras med andra kopparkällor så som kraftfoder med tillsatt koppar, lösmineral eller mineralstenar mm.

 

 

Specifikationer

Förpackningen innehåller 50 st eller 200 st bolus. Välj med eller utan koppar vid beställning beroende på vad som önskas.

 

Du kanske också gillar …