Hydrocare vattenrening

750kr exkl moms

Intra Hydrocare är ett medel för vattenrening, med omedelbar effekt! Intra Hydrocare är det mest effektiva systemet för rengöring av dricksvattensystem. Kräver inte några dyra investeringar eller leasingavtal. Är du osäker på kvaliten på dina djurs drickvatten? Kontakta oss på GGI så kan vi hjälpa dig att testa ditt vatten gratis.

Beskrivning

Beskrivning

Vad gör Intra Hydrocare?

Hydrocare är genofmör en kraftfull och effektiv rening av dricksvattensystem­­ och vatten. Produkten består av ultrastabiliserat väteperoxid. Produkten tar bort organisk biofilm i hela dricksvattensystemet samt minimerar bakterier, virus, jäst och svamp, även om de växer gömda i biofilmen. Den kan användas både i tomma stallar och under tiden det finns djur i dem. Produkten är säker för människor, djur, utrustning och miljön. Intra Hydrocare är helt och hållet biologiskt nedbrytbart.

Hur ska Intra Hydrocare användas?

Produkten kan användas på två sätt. Underhållning eller Grovrengöring. Vilken dosering som ska användas beror på vattenkvaliteten på den inkommande vattnet och om det finns djur i stallet. För att få exakta doseringar läs under specifikationer. Vattenkvaliten testas enkelt genom Intra clean quick scan. En vattentestare som vi på GGI kan testa ditt vatten med . Vid önskan om att köpa en kontakta oss.

Varför är Biofilm ett problem?

En biofilm sprider kontinuerligt patogener genom dricksvattnet. Den orsakar korrosion (bakterier ”äter bort” ytorna). Biofilmens extracellulära polymera substanser (EPS) är fläckar för plasmidutbyte, vilket gör det möjligt för bakterier att byta gener som ger dem resistens. Om vattenssytemet används för att dosera vaccin eller andra produkter kan biofilm göra att djuren kanm bli underdoserade vilket leder till otillräcklig effekt.

Vad är speciellt med Intra Hydrocare?

Produkten är den enda biocidprodukt baserad på väteperoxid som är EU-BPR PT05 klassad, den är även ECHA klassad. Hydrocare fräter inte på utrustningen eller vattensystemet. Inga specialsystem behövs inte utan produkten tillsätts enkelt i vattensystemet. Produkten behöver endast tillsättas 1 gång i veckan för att uppnå önskad effekt.

Vill du läsa mer?

Besök Intracares hemsida för att läsa mer om Hydrocare.

Specifikationer

Säkerhet kring Hydrocare

Se till att det alltid finns luftutsläpp i drickssystemet när du rengör systemet. Var medveten om att 1 L Intra Hydrocare producerar 200 L syre. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon när du använder Intra Hydrocare.

FÅGEL: Dosering rengöring (Tomt stall)

Fyll drickssystemet med en 1-3% lösning (1-3 liter Intra Hydrocare per 100 liter vatten). Produkten har en självverkande brusverkan, så skrubbning behövs inte. Efter att alla rör har fyllts måste även dricksmunstycken, vattenkoppar eller nipplar fyllas så att hela systemet behandlas. Se till att det alltid finns luftutsläpp i drickssystemet. Låt lösningen stå i minst 12 timmar och skölj sedan hela systemet, inklusive dricksmunstyckena, vattenkopparna och nipplarna med rent vatten.

Dosering rengöring  Stall med djur i

Vid behov kan vattensystemet rengöras när djur är närvarande. Börja med en dos på 0,010 % (= 100 ml Intra Hydrocare per 1000 liter vatten) i 5 dagar. Om det behövs, öka dosen med 50 ml varannan dag tills den maximala dosen på 0,020 % uppnås (= 200 ml Intra Hydrocare per 1000 liter vatten). Beroende på mängden och typen av kontaminering tar denna metod ca. 10 dagar. Om vatten-/foderintaget ändras måste dosen sänkas. Vid allvarlig biofilm/patogen bakterieförorening rekommenderas en vattenanalys och först rengör systemet när djuren inte är närvarande.

Dosering underhållning efter rengöring

Inkommande vatten som är förorenat: dos 0,0030 – 0,0050 % (= 30 – 50 ml Intra Hydrocare per 1000 liter vatten) varje dag. Inkommande vatten okej: dos 0,010 – 0,015 % (=100-150 ml Intra Hydrocare per 1000 liter vatten) 1 – 2 dag(ar) i veckan.

GRIS:  Dosering rengöring (Tomt stall)

Använd en 1-3 % Intra Hydrocare-koncentration och låt den stå en natt i dricksvattensystemet. Se till att det alltid finns luftutsläpp i drickssystemet.

Dosering rengöring: Stall med djur i

10-14 dagar Använd 100 ml / 1 000 liter. Fortsätt vid behov med 100 ml / 1 000 liter tills systemet är rent.

Allvarlig förorening

Vid allvarlig förorening av biofilm/patogena bakterier rekommenderas en vattenanalys och först rengör systemet när djuren inte är närvarande.

 

Priset är för 10 liters dunk. Vid större beställning kan bättre pris erbjudas kontakta oss för offert order@ggisweden.se

 

Du kanske också gillar …